Samojedoppdretter siden 2002


Verdier

Helse

Samojeden er en brukshund. Det stilles derfor krav til helse og helsesjekker for å sørge for at hundene kan utføre de oppgavene de er avlet for.
Jeg følger avlskravene til Norsk Polarhundklubb og anbefalingene til Øyelysernes Forening. Helse er mer enn HD og øyne. Det er også allergier, arvelige autoimmune sykdommer etc. For at samojeden skal fortsette å være en sunn og frisk rase, er det viktig å være litt rigid på helse.

Gemytt

Samojeden skal være vennlig, trygg og menneskekjær. Når jeg velger avlsdyr er gemytt det aller viktigste, ved siden av helse. En samojed skal være uredd, glad og mild.
Samojeder som er engstelige eller agressive ønsker jeg ikke å bruke i avl.

Bruk

Samojeden, «verdens vakreste brukshund», har blitt en populær hunderase. Det stiller enda strengere krav til meg som oppdretter i forhold til å informere om hva samojedhunden faktisk er.
Som oppdretter har jeg valgt å selge valper kun til friluftsfolk som i tillegg har tid og kjærlighet til en liten valp, tålmodighet til å trene og som kan gi hunden et variert og utfordrende liv.
Samojedhunden skal være ute, den skal trekke og kløve og løpe i skog og mark, mener jeg.


Hva kan du forvente av meg som oppdretter?

  • At jeg kun avler på friske, trygge og sunne individer
  • At jeg sørger for trygt og rolig miljø for tispen, både før, under og etter fødsel
  • At jeg gir valpene best mulig fysisk og mental oppfølging
  • At jeg sosialiserer valpene til det livet de skal ha
  • At de møter andre hunder, mennesker i alle aldre, hører ulike lyder og kjører bil

Kontakt

Gro Moe-Gumø
Korbuveien 20
3614, Kongsberg
Norge