Vi ønsker ikke å ha flere hunder hjemme hos oss, enn at vi kan gå turer og drive friluftsliv hver dag hele året. Vi har valgt å ha enkelte hunder på sameie for å ha litt flere avlshunder enn vi ellers kunne hatt. Hundene på sameie er fullt og helt sameiers hund, men de er avls- og/eller utstillingshunder i tillegg til sitt daglige liv som polar brukshund.

Her er våre aktive avls- og/eller utstillingshunder vi eier sammen med andre:


Rognhaugens Balto av Rajumas Happy
Medeier og matfar: Arnfinn Furdal


Rajumas Just Aboki of Otis
Medeier og matmor: Birgitte Andresen


Rajumas Jenna-Stella of Otis
Medeier og matmor: Jenny Dypedal Andersson


Rajumas Ivan of Frenchy
Medeier og matmor: Elisabeth Riskedal


FIUCH NUCH DKJV18 NJV18 NordJV18 Rajumas Imre of Frenchy
Medeier og matmor: Tone-Lise Vilje


NUCH DKJV17 Rajumas Heidi of Player
Medeier og matfar: John Schou


Rajumas Hera of Player
Medier og matmor: Anne Lise Hagaseth Christiansen


NUCH NV18 Rajumas Happy of Player (Kaizer)
Medeier og matmor: Elisabeth Høisveen


NUCH Rajumas Goggen of Billie
Medeier og matmor: Grete Larsen


NUCH Rajumas Gabby of Billie
Medeier og matmor: Sissel Nystog


NUCH JWW08, EUVW-15, NVV-15,  Rajumas Aurora
Medeier og matfar: Øyvind Fåne